Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

zhiibiigishkaawayaan ni

[BL]

sweater, sweatshirtzhiibiigishkaawayaan sg; zhiibiigishkaawayaanan pl; Stem: /zhiibiigishkaawayaan-/

Odaabiskobidoon gete-zhiibiigishkaawayaanish. Owii'-aabajitoon miskogaadeyaab.

She's unraveling an old sweater. She wants to use the yarn.
nj
Listen

Niwii'-wiinibiigadisaan niwaabishki-zhiibiigishkaawayaan.

I tie-dyed my white sweatshirt.
nj
Listen

zhiibiigishkaawayaan /zhiibiigishkaawayaan-/: /zhiibiigishkaa-/ stem of zhiibiigishkaa vii ; /-wayaan/
pelt, hide