Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

wiinino vai rg
Listen

s/he is fatniwiinin 1s ind; wiinino 3s ind; wiininod 3s conj; waaninod 3s ch-conj; Stem: /wiinino-/

niwiinin1s ind rg
Listen

wiinino3s ind rg
Listen

wiininod3s conj rg
Listen

waaninod3s ch-conj rg
Listen

Ninganawaabandaan iko iwe mazinaatesijigan. Mii imaa mazinaakizowaad igi ininiwag maagizhaa ikwewag waanda-... waanda-gichi-wiininowag naa.

I watch television and I see real fat people on there.
rg
Listen