Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

wiinad vii es
Listen

it is dirty

Paired with: wiinizi vaiwiinad 0s ind; wiinak 0s conj; waanak 0s ch-conj; Stem: /wiinad-/

wiinad 0s ind rg
Listen

nj
Listen

es
Listen

wiinak0s conj rg
Listen

nj
Listen

es
Listen

waanak0s ch-conj rg
Listen

es
Listen

gaawiin wiinasinoon0s ind neg es
Listen

gii'-wiinad0s ind pst nj
Listen

Gizibiiga'an daga iwe waabishkiigin. Wiinad.

Please wash that sheet. It's dirty.
rg
Listen

Wiinad i'iw adoopowinaak. Mii na go ji-biinitooyamban?

That table is dirty. Can you clean it?
rg
Listen

Wiinadoon gidoonaaganan. Gidaa-giziibiiginaanin.

Your dishes are dirty. We should wash them.
nj
Listen

wiinad /wiinad-/: /wiin-/
dirty
; /-ad/
it is in a state or condition
Reduplicated Form: waawiinad