Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

wiigwaasi-makako-waakaayaagibijigan ni nj
Listen

a birchbark basket rimwiigwaasi-makako-waakaayaagibijigan sg; wiigwaasi-makako-waakaayaagibijiganan pl; Stem: /wiigwaasi-makako-waakaayaagibijigan-/

wiigwaasi-makako-waakaayaagibijigan sg nj
Listen

Nimaagwaakwa'aanan wiigwaasi-makako-waakaayaagibijigan.

I clamp down the birch bark box rims.
nj
Listen

wiigwaasi-makako-waakaayaagibijigan /wiigwaasi-makako-waakaayaagibijigan-/: /wiigwaasi-makakw-/ stem of wiigwaasi-makak ni ; /waakaayaagibijigan-/ stem of waakaayaagibijigan ni ;