Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

wiigwaasi-makak ni es
Listen

a birch bark basket or boxwiigwaasi-makak sg; wiigwaasi-makakoon pl; wiigwaasi-makakoons dim; wiigwaasi-makakong loc; wiigwaasi-makakosh pej; Stem: /wiigwaasi-makakw-/

wiigwaasi-makak sg rg
Listen

es
Listen

gh
Listen

wiigwaasi-makakoon pl rg
Listen

es
Listen

gh
Listen

wiigwaasi-makakoons dim es
Listen

wiigwaasi-makakong loc es
Listen

rg
Listen

wiigwaasi-makakosh pej es
Listen

Nimaamaa ko ogii-aabajitoon i'iw wiigwaasi-makak gii-... gii-atood iwe anishinaabe-ziinzibaakwad.

My mother used to use a birch bark basket when she put away the maple sugar.
rg
Listen

Atoon imaa wiigwaasi-makakong.

Put it in the birch bark makak.
rg
Listen

Aaniin enaabadiziwaad gaawayag. / Aabadiziwag gaawayag gegoo mazinaabidoo'igaadeg, maagizhaa wiigwaasi-makakoons.

How are quills used? / Quills are used when something is decorating with embroidery, maybe a small birch bark box.
nj
Listen

wiigwaasi-makak /wiigwaasi-makakw-/: wiigwaasi- compounding form of /wiigwaas-/ stem of wiigwaas ni ; /makakw-/ stem of makak ni ;