Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

wiidookaw vta es
Listen

help h/niwiidookawaa 1s - 3s ind; owiidookawaan 3s - 3' ind; wiidookawaad 3s - 3' conj; waadookawaad 3s - 3' ch-conj; wiidookaw 2s - 3 imp; Stem: /wiidookaw-/

niwiidookawaa1s - 3s ind es
Listen

owiidookawaan3s - 3' ind es
Listen

wiidookawaad3s - 3' conj es
Listen

waadookawaad3s - 3' ch-conj es
Listen

wiidookaw2s - 3 imp es
Listen

Indaga o-wiidookaw awe nookomis baadaadagaaziid.

Please go help my grandmother wade across.
es
Listen

Nindaanis ningii-wiidookaag gii-gashkigwaadamaang niwaaboowayaan.

My daughter helped when we sewed my blanket.
rg
Listen

Ningii-wiidookawaa niinim gii-tazhiikang iwe, i'iw manoomin. Ingii-kidasige.

I helped my brother-in-law when he processed wild rice. I parched the rice.
rg
Listen

Maagizhaa awiya gidaa-wiidookawaa.

Maybe you can help somebody.
nj
Listen