Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

wiibidaa-mashkikiiwinini na es
Listen

a dentistwiibidaa-mashkikiiwinini sg; wiibidaa-mashkikiiwininiwag pl; Stem: /wiibidaa-mashkikiiwininiw-/

wiibidaa-mashkikiiwinini sg rg
Listen

es
Listen

wiibidaa-mashkikiiwininiwag pl rg
Listen

es
Listen

wiibidaa-mashkikiiwinini /wiibidaa-mashkikiiwininiw-/: wiibidaa compounding form of /-iibid(aa)--/ stem of wiibid nid ; /mashkikiiwininiw-/ stem of mashkikiiwinini na ;