Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waaswaagan ni es
Listen

a torch; a spotlightwaaswaagan sg; waaswaaganan pl; waaswaagaans dim; waaswaaganing loc; Stem: /waaswaagan-/

waaswaagan sg es
Listen

waaswaaganan pl es
Listen