Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waasiingwaagan na

a costume maskwaasiingwaagan sg; waasiingwaaganag pl; waasiingwaaganens dim; Stem: /waasiingwaagan-/