Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waasamoo-jiimaanens ni es
Listen

motorboatwaasamoo-jiimaanens sg; waasamoo-jiimaanensan pl; Stem: /waasamoo-jiimaanens-/

waasamoo-jiimaanens sg es
Listen

waasamoo-jiimaanensan pl es
Listen

given in diminutive form
waasamoo-jiimaanens /waasamoo-jiimaanens-/: waasamoo- compounding form of /waas+am-/ stem of waasamoog vai2 ; /jiimaan-/ stem of jiimaan ni ;