Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waagaakwadoons ni

a hatchetwaagaakwadoons sg; waagaakwadoonsan pl; waagaakwadoonsing loc; Stem: /waagaakwadoons-/

diminutive of: waagaakwad ni an ax
waagaakwadoons /waagaakwadoons-/: /waagaakwadw-/ stem of waagaakwad ni ; /-ns/
[diminutive]