Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waagaakwad ni nj
Listen

an axwaagaakwad sg; waagaakwadoon pl; waagaakwadoons dim; waagaakwadosh pej; waagaakwadong loc; Stem: /waagaakwadw-/

waagaakwad sg nj
Listen

waagaakwadoon pl nj
Listen

waagaakwadoons dim nj
Listen

waagaakwadosh pej nj
Listen

waagaakwadong loc nj
Listen

niwaagaakwadom1s - 0s pos es
Listen

owaagaakwadom3s - 0s pos es
Listen

Ogii-makamaan iniw oniijaanisan waagaakwad odaminwaagenid.

He took away the axe his child was playing with.
es
Listen

Ogii-naabaakosidoon i'iw waagaakwadosh.

He put a new handle on that old ax.
es
Listen

Eshkan indawaaj aabajitoodaa. Ingoji apagidoon 'i waagaakwad.

Let's use an ice chisel instead. Toss the axe somewhere.
es
Listen

Nimaamaa ogii-andawaabamaan iniw wiigobaatigoon. Miish imaa gii-ozhitood iniwen negwaakwaanan. Ayi'ii ogii-aabajitoon iw waagaakwadoons.

My mother went looking for basswood trees. That's where she made those taps. She used a hatchet.
rg
Listen

Waagaakwad aabadad gii-dwaa'igeng, maagizhaa gaye eshkan.

An ax is used when you chop a hole in the ice, or maybe a chisel.
nj
Listen

waagaakwad /waagaakwadw-/: /waagaakwad-/ stem of waagaakwad vii ; /-w/
[nominalizer]