Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waaboozwayaan na nj
Listen

a rabbit skinwaaboozwayaan sg; waaboozwayaanag pl; waaboozwayaanens dim; Stem: /waaboozwayaan-/

waaboozwayaan sg nj
Listen

waaboozwayaanag pl nj
Listen

waaboozwayaan /waaboozwayaan-/: /waaboozw-/ stem of waabooz na ; /-wayaan/
pelt, hide