Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

waaboozotigwaan ni

[BL]

a rabbit headwaaboozotigwaan sg; waaboozotigwaanan pl; Stem: /waaboozotigwaan-/

waaboozotigwaan /waaboozotigwaan-/: /waaboozw-/ stem of waabooz na ;