Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

odaminwaagan na nj
Listen

a dollodaminwaagan sg; odaminwaaganag pl; odaminwaagaans dim; odaminwaaganens dim; odaminwaaganing loc; Stem: /odaminwaagan-/

odaminwaagan sg es
Listen

rg
Listen

nj
Listen

odaminwaaganag pl es
Listen

rg
Listen

nj
Listen

odaminwaagaans dim es
Listen

odaminwaaganens dim nj
Listen

odaminwaaganing loc es
Listen

nindoodaminwaagan1s - 3s pos es
Listen

nj
Listen

odoodaminwaaganan3s - 3' pos es
Listen

odoodaminwaaganan3s - 3's pos nj
Listen

Na' gichi-wawiyazhinaagozi awe ikwezens -- indigo naa go aw odaminwaagan.

Look, that girl is just cute -- like a little doll.
es
Listen

Ogii'-agaashiinyi'aan gaa-gii'-ozhitamawaad odaminwaaganensan odaanisensan.

She made the doll she made for her little daughter small.
nj
Listen

odaminwaagan /odaminwaagan-/: /odamino-/ stem of odamino vai ; /-aagan/
[nominalizer]