Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

nisaabaawazh vta

wet h/; drown h/ninisaabaawanaa 1s - 3s ind; onisaabaawanaan 3s - 3' ind; nisaabaawanaad 3s - 3' conj; nesaabaawanaad 3s - 3' ch-conj; nisaabaawazh 2s - 3 imp; Stem: /nisaabaawaN-/

Gaawiin geyaabi bagidanaamosii. Ningii'-nisaabaawanaa amik.

It's not breathing anymore. I drowned the beaver.
nj
Listen

nisaabaawazh /nisaabaawaN-/: /nisaabaawe-/ stem of nisaabaawe vai ; /-N/
act on h/ or it (animate)