Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

nibaa vai es
Listen

s/he sleeps, is asleepninibaa 1s ind; nibaa 3s ind; nibaad 3s conj; nebaad 3s ch-conj; Stem: /nibaa-/

ninibaa1s ind es
Listen

nibaa 3s ind es
Listen

nibaad3s conj es
Listen

nebaad3s ch-conj es
Listen

gaawiin nibaasii3s ind neg es
Listen

Gichi-noonde-nibaayaan gaa-izhi-gawishimoyaan wii-nibaayaan.

I was so sleepy I lay down to go to sleep.
rg
Listen

Gaawiin aapiji gii-nibaasii dibikong gaa-onji-noondeshing i'iw ezhichigepan.

He didn't sleep much last night so that's why he couldn't go on with what he was doing.
es
Listen

Awasigakiiw gidaa-ani-nibaamin.

We can go sleep on the other side of the portage.
nj
Listen

Gaa-naningowed igo naa 'a nebaad. Ganabaj maanaabandam.

The sleeper is whimpering and sobbing. I think he's having a bad dream.
es
Listen

Reduplicated Form: nanibaa