Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

nagweyaab ni es
Listen

a rainbownagweyaab sg; nagweyaabiin pl; nagweyaabiing loc; nagweyaabiins dim; Stem: /nagweyaabiin-/

nagweyaab sg gh
Listen

es
Listen

nagweyaabiin pl gh
Listen

es
Listen

Gichi-onizhishin i'iw nagweyaab gaa-waambadamaan.

The rainbow I saw was beautiful.
es
Listen

nagweyaab /nagweyaabiin-/: /nagw-/
catch, snare
; /-eyaaby/
string