Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

minwaagamin vii es
Listen

it (a liquid) tastes goodminwaagamin 0s ind; minwaagamig 0s conj; menwaagamig 0s ch-conj; Stem: /minwaagami-/

Gii-minwaagamin i'iw gijikonayeziganaaboo.

The hominey soup tasted good.
es
Listen

Ingii-mina'igoo aniibiishaaboo. Gii-minwaagamin.

They gave me some tea. It really tasted good.
rg
Listen

minwaagamin /minwaagami-/: /minw-/
good
; /-aagam-/
liquid, body of water
; /-i/