Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

miinan ni es
Listen

blueberries (plural)miin sg; miinan pl; miinens dim; miining loc; Stem: /miin-/

miin sg es
Listen

nj
Listen

miinan pl es
Listen

nj
Listen

Ningii-wiijiiwaanaan nimaamaayinaan gii-mawinzoyaang. Niin dash ningii-ni-gagiiginaanan iniw miinan memaangiminagakin.

We went with our mother blueberry picking and I picked the biggest ones.
rg
Listen