Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

miigaadan vti es
Listen

fight it

Paired with: miigaazh vtanimiigaadaan 1s - 0s ind; omiigaadaan 3s - 0s ind; miigaadang 3s - 0 conj; maagaadang 3s - 0 ch-conj; miigaadan 2s - 0 imp; Stem: /miigaad-/

nimiigaadaan1s - 0s ind es
Listen

nj
Listen

omiigaadaan3s - 0s ind es
Listen

nj
Listen

miigaadang3s - 0 conj es
Listen

nj
Listen

maagaadang3s - 0 ch-conj es
Listen

miigaadan2s - 0 imp es
Listen

nj
Listen

Gii-kinjiba'iwe aana-wii-pi-naanind ji-o-miigaadang ishkode.

The one they were going to go pick up to fight the fire ran away.
es
Listen

Omiigaadaanaawaa ishkode.

They are fighting a fire.
es
Listen

Omiigaadaan odanokiiwin ji-ganawendang.

She's fighting to keep her job.
nj
Listen

Nimiigaadaan indakiim ji-ganawendamaan.

I'm fighting to keep my land.
nj
Listen