Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

midaaso-diba'igane vii es
Listen

[N]

it is ten o'clockmidaaso-diba'igane 0s ind; midaaso-diba'iganeg 0s conj; Stem: /midaaso-diba'igane-/

midaaso-diba'igane0s ind es
Listen

midaaso-diba'iganeg0s conj es
Listen

Mii go bijiinag gii-mamayaawiiwaad midaaso-diba'iganeg zhebaa.

They finally started moving around and waking up around ten o'clock this morning.
es
Listen

midaaso-diba'igane /midaaso-diba'igane-/: midaaso- pv qnt ; /diba'igane-/ stem of diba'igane vii [N] ;