Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

meshkodoonan vti

exchange it

Paired with: meshkodoon vta See also: meshkwadoonan vtinimeshkodoonaan 1s - 0s ind; omeshkodoonaan 3s - 0s ind; meshkodoonang 3s - 0 conj; meshkodoonan 2s - 0 imp; Stem: /meshkodoon-/

Ganabaj ninga-azhe-giiwewidoon. Gaawiin nindaa-debishkanziin. Ninga-meshkodoonaan.

I think I'll take it back. I won't fit it. I'll exchange it.
nj
Listen