Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

maawandoogwaasonikaan ni

a quilt (being made)maawandoogwaasonikaan sg; maawandoogwaasonikaanan pl; Stem: /maawandoogwaasonikaan-/

Aangwaamas iidog mii gii-kiizhitooyaan nimaawandoogwaasonikaan.

I'm finally finishing my quilt.
nj
Listen

maawandoogwaasonikaan /maawandoogwaasonikaan-/: /maawandoogwaasonike-/ stem of maawandoogwaasonike vai ; /-n/
[nominalizer]