Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

maanaadad vii gh
Listen

it is bad, is no good, is ugly

Paired with: maanaadizi vaimaanaadad 0s ind; maanaadak 0s conj; mayaanaadak 0s part; Stem: /maanaadad-/

maanaadad0s ind gh
Listen

es
Listen

maanaadak0s conj gh
Listen

es
Listen

mayaanaadak0s part gh
Listen

gaawiin maanaadasinoon0s ind neg es
Listen

Gii-saagijigaade i'iw maanaadak.

The bad one was thrown out.
es
Listen

Ingii-pi-waabanda'igoo iwe zhizhoobii'igan. Maanaadad. Gaawiin ingii-minwendanziin.

They came and showed me that painting. It's no good. I didn't like it.
es
Listen

Mii go booch gii-naadiyan iwe maanaadak jiimaanish.

You went after that ugly boat anyway.
es
Listen

maanaadad /maanaadad-/: /maaN-/
bad, malformed, poor(ly)
; /-aad-/
way of being or life; one's character or nature
; /-ad/
it is in a state or condition
Reduplicated Form: maamaanaadad