Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

maajiida' vta

send (it) with h/nimaajiida'aa 1s - 3s ind; omaajiida'aan 3s - 3' ind; maajiida'aad 3s - 3' conj; maajiida' 2s - 3 imp; Stem: /maajiida'-/