Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

maajigwaazh vta rg
Listen

start sewing h/

Paired with: maajigwaadan vtinimaajigwaanaa 1s - 3s ind; omaajigwaanaan 3s - 3' ind; maajigwaanaad 3s - 3' conj; mayaajigwaanaad 3s - 3' ch-conj; maajigwaazh 2s - 3 imp; Stem: /maajigwaaN-/

nimaajigwaanaa1s - 3s ind rg
Listen

es
Listen

omaajigwaanaan3s - 3' ind rg
Listen

es
Listen

maajigwaanaad3s - 3' conj rg
Listen

es
Listen

maajigwaazh2s - 3 imp rg
Listen

es
Listen

maajigwaazh /maajigwaaN-/: /maad-/
start, move off
; /-gwaaN/
sew, probe, use a sharp instrument on it (animate)