Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

jiigishkwaand adv loc nj
Listen

by the doorJiigishkwaand namadabin.

Sit down by the door.
nj
Listen

jiigishkwaand/jiig-/
near
; /-ishkwaand-/
door
;