Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

jiibaakwe vai rg
Listen

s/he cooksinjiibaakwe 1s ind; ninjiibaakwe 1s ind; nijiibaakwe 1s ind; jiibaakwe 3s ind; jiibaakwed 3s conj; jaabaakwed 3s ch-conj; Stem: /jiibaakwe-/

ninjiibaakwe1s ind rg
Listen

jiibaakwe3s ind rg
Listen

jiibaakwed3s conj rg
Listen

jaabaakwed3s ch-conj rg
Listen

Geyaabi jiibaakwe nimaamaa.

My mother is still cooking.
rg
Listen

Nising naa ninjiibaakwe noongom.

I cooked three times today.
rg
Listen

Gidaa-wiidookaw ina wii-chiibaakweyaan. Giin gidaa-gabaashimaag igiw opiniig.

Can you help me cook? You can cook the potatoes.
rg
Listen

Reduplicated Form: jaajiibaakwe