Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ishkodewidaabaan ni

[RL]

a train

See also: ishkodewidaabaan naishkodewidaabaan sg; ishkodewidaabaanan pl; Stem: /ishkodewidaabaan-/

Mii zhigwa gii-pagamibideg 'iw ishkodewidaabaan.

The train has arrived.
es
Listen

ishkodewidaabaan /ishkodewidaabaan-/: /ishkodew-/ stem of ishkode ni ; /-idaabaan/
vehicle, sled