Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gikiwe'onaatig na nj
Listen

a flagpolegikiwe'onaatig sg; gikiwe'onaatigoog pl; Stem: /gikiwe'onaatigw-/

gikiwe'onaatig sg gh
Listen

nj
Listen

gikiwe'onaatigoog pl gh
Listen

nj
Listen

gikiwe'onaatig /gikiwe'onaatigw-/: /gikiwe'on-/ stem of gikiwe'on ni ; /-aatigw/
(deciduous) tree, stick