Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gijidaabaadan vti

drag it out or off

Paired with: gijidaabaazh vtaningijidaabaadana 1s - 0s ind; ogijidaabaadaan 3s - 0s ind; gijidaabaadang 3s - 0 conj; gejidaabaadang 3s - 0 ch-conj; gijidaabaadan 2s - 0 imp; Stem: /gijidaabaad-/

gijidaabaadan /gijidaabaad-/: /gid-/
remove, disconnect
; /-daabaad/
drag, haul it