Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

giizhaa adv tmp nj
Listen

beforehand; in advance; ahead of time; alreadygiizhaa ;

Giizhaa gii-ozhiitaa wii-izhaad oodenaang.

He got ready to go to town.
rg
Listen

Giizhaa ningii-kiizhizaan waa'-miijiyaan dagoshinaan onaagoshig.

I already made my meal for when I get home this evening.
nj
Listen

Giizhaa gidaa-ozhiitaamin. Giga-mawadisaanaan awe bezhig ikwe.

Go get ready and we'll visit that certain lady.
rg
Listen

Giizhaa ogakiiwenigaadaan ojiimaan jibwaa-naawakwenig.

S/he already carried h/ canoe over the portage before noon.
nj
Listen