Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

giikajizidewaji vai

s/he has cold feetnigiikajizidewaj 1s ind; giikajizidewaji 3s ind; giikajizidewajid 3s conj; gaakajizidewajid 3s ch-conj; Stem: /giikajizidewaji-/

Agwajiing ningii-izhaa, gaa-izhi-giikajizidewajiyaan, gaa-izhi-biindigeyaan gii-kiizikamaan nimakizinan.

I went outside, and my feet got cold, so I went inside and took off my shoes.
rg
Listen

Obiindigeba'iwe'aan jibwaa-giikajizidewajinid.

She gets him to run inside before his feet get cold.
nj
Listen

giikajizidewaji /giikajizidewaji-/: /giikad-/
cold
; /-zide-/
foot
; /-waji/
s/he is cold, is affected by the cold