Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

giigidoo-biiwaabikoons ni nj
Listen

a telephone; telephone wiregiigidoo-biiwaabikoons sg; giigidoo-biiwaabikoonsan pl; giigidoo-biiwaabikoonsing loc; Stem: /giigidoo-biiwaabikoons-/

giigidoo-biiwaabikoons sg nj
Listen

rg
Listen

giigidoo-biiwaabikoonsan pl nj
Listen

Gabe-zhebaa madwesin giigidoo-biiwaabikoons.

The phone rang all morning long (this morning).
nj
Listen

Gidaana-wii-kanoonin miinawaa. Gaawiin anokiimagasinoon ningiigidoo-biiwaabikoons. Ganabaj gii-kidiskaabiiginigaade.

I was going to call you again. My phone isn't working. I think it's disconnected.
rg
Listen

giigidoo-biiwaabikoons /giigidoo-biiwaabikoons-/: giigidoo compounding form of /giigido-/ stem of giigido vai ; /biiwaabikoons-/ stem of biiwaabikoons ni ;