Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

geyaabi adv tmp rg
Listen

still, yet

See also: giiyaabi adv tmp [RL] ; gaawiin geyaabi adv tmpgeyaabi ; geyaabi go ;

geyaabi rg
Listen

nj
Listen

lw
Listen

gh
Listen

Geyaabi jiibaakwe nimaamaa.

My mother is still cooking.
rg
Listen

Gaawiin geyaabi gii-... gii-pi-izhaasiin awe ikwe.

That lady didn't come yet.
rg
Listen

Geyaabi mawi a'aw biibiiyens.

That baby is still crying.
rg
Listen

Geyaabi oshkiinaagwad gidoodaabaan.

Your car still looks new.
nj
Listen

Mii geyaabi maa ayaawaad.

They're still there.
gh
Listen

Biinjidaabaan geyaabi namadabi gookomis. Maajaan andawaabam.

Your grandma is still sitting in the car. You should go get her.
nj
Listen

Geyaabi nibiiwashkaa manoomin. Baamaa bengwashkising giga-ando-bawa'aamin.

The rice stalks are still wet. We'll go and pick rice when they dry up.
nj
Listen