Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaye niin pron per

I too; me too

See also: geniin pron perGaye niin ningii-noonde-nibaa.

I was sleepy too.
rg
Listen

Gaye niin ingii-wiiji'iwe.

I went along too.
es
Listen