Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ganawaabandan vti rg
Listen

look at, watch it

Paired with: ganawaabam vtainganawaabandaan 1s - 0s ind; ninganawaabandaan 1s - 0s ind; niganawaabandaan 1s - 0s ind; oganawaabandaan 3s - 0s ind; ganawaabandang 3s - 0 conj; genawaabandang 3s - 0 ch-conj; ganawaabandan 2s - 0 imp; Stem: /ganawaaband-/

inganawaabandaan1s - 0s ind rg
Listen

ninganawaabandaan1s - 0s ind nj
Listen

oganawaabandaan3s - 0s ind nj
Listen

rg
Listen

ganawaabandang3s - 0 conj nj
Listen

rg
Listen

genawaabandang3s - 0 ch-conj nj
Listen

rg
Listen

ganawaabandan2s - 0 imp nj
Listen

rg
Listen

ogii-kanawaabandaan3s - 0s ind pst nj
Listen

Endaso-dibik iko ninganawaabandaan nimazinaatesijigan.

Every night I watch my television.
rg
Listen

Omaa onji-ganawaabandan.

Watch it from here.
nj
Listen

Bi-zaagidaapiwag gaa'-ishkwaa-ganawaabandamowaad enaateseg.

They came out laughing after they watched the movie.
nj
Listen

ganawaabandan /ganawaaband-/: /ganaw-/
care, attend
; /-aaband/
look at it
Reduplicated Form: gaganawaaband