Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gakina adv qnt gh
Listen

all, every

See also: akina adv qnt [S]gakina ;

Mii go gakina ezhi-minookamiiwaad igiweg baaga'adowewaad.

All those lacrosse players are sure-footed
es
Listen

Gakina nibaawag omaa eyaawaad.

Everyone here is sleeping.
gh
Listen

Zhaawanong gakina izhaawag niibiniseg gii-dagwaagig.

All the summer birds go south in the fall.
nj
Listen