Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaawiin wiikaa adv tmp

never

See also: gaa wiikaa adv tmpgaawiin wiikaa ;

Gaawiin wiikaa anooj igo gidayinaasii gichi-anishinaabe.

Never say bad things to an elder.
nj
Listen

Gaawiin wiikaa indizhaasii imaa.

I never go there.
gh
Listen

Gaawiin wiikaa bizaan-ayaasiin.

She never shuts up.
lw
Listen