Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaawiin giiyaabi adv tmp

[RL]

no longer; not any moreGaawiin giiyaabi gizhibaawebinigaadesinoon odaabaanan,. Mewinzha ko gaa-... gii-... gii-izhichigaadewan

Cars no longer have to be cranked. They used to be long ago.
es
Listen