Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaawiin awiya pron indf nj
Listen

nobody, no one; anybodyNingii'-nanawiz gii-naadagweyan. Gaawiin awiya ningii'-nagwaanaasii. Gaawiin gegoo ningii'-nagwaadanziin. 

I was skunked checking my snares. I didn't snare anybody. I didn't snare anything.
nj
Listen

Gaawiin awiya abisii omaa endaayan gii-bi-izhaayaan gii-onaagoshig.

There was no one home when I came to your house last evening.
nj
Listen