Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaawiin aapiji adv deg nj
Listen

not very

See also: aapiji adv degZhaaganaashiimo gii-gaagiigidod. Gaawiin aapiji ningii'-nisodotawaasii.

He speaks English when he talks. I really don't understand him.
nj
Listen

Gaawiin indaa-gashkitoosiin ji-izhaayaambaan. Gaawiin aapiji indoozhooniyaamisii.

I wouldn't be able to go. I don't have very much money.
es
Listen