Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaaway na nj
Listen

a porcupine quillgaaway sg; gaawayag pl; Stem: /gaaway-/

Aaniin enaabadiziwaad gaawayag. / Aabadiziwag gaawayag gegoo mazinaabidoo'igaadeg, maagizhaa wiigwaasi-makakoons.

How are quills used? / Quills are used when something is decorating with embroidery, maybe a small birch bark box.
nj
Listen