Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaapii ni

[N]

coffeegaapii sg; Stem: /gaapiiw-/

Ziinzibaakwad ina, gemaa gaye doodooshaabo giwii-tagonaan gigaapiiming.

Do you put sugar or milk in your coffee?
nj
Listen

Wegonen minikwewin eyaayan. Nitii na, nibi na, maagizhaa gaapii.

What drinks do you have? Tea? Water? Or maybe coffee?
nj
Listen