Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

dekaag ni-v gh
Listen

ice creamdekaag sg;

dekaag sg es
Listen

rg
Listen

Awanjish ogii-maandandaan iwe dekaag aana-dewaabided.

He went ahead and ate that ice cream anyway even though he's got a toothache.
es
Listen

Gii-naajimiijimeyaan ingii-adaawen dekaag.

I bought ice cream when I went shopping.
rg
Listen

dekaag 'ice cream, something that is cold" is a participle of: dakaa vii it is cold