Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

dadaakwaakogaade vai

s/he has short legsnindadaakwaakogaade 1s ind; dadaakwaakogaade 3s ind; dadaakwaakogaaded 3s conj; dedaakwaakogaaded 3s ch-conj; Stem: /dadaakwaakogaade-/

reduplication of: dakwaakogaade vai