Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

baasiz vta gh
Listen

crack, shatter h/ (by heat)

Paired with: baasizan vtiimbaasizwaa 1s - 3s ind; nimbaasizwaa 1s - 3s ind; nibaasizwaa 1s - 3s ind; obaasizwaan 3s - 3' ind; baasizwaad 3s - 3' conj; bayaasizwaad 3s - 3' ch-conj; baasiz 2s - 3 imp; Stem: /baasizw-/

imbaasizwaa1s - 3s ind gh
Listen

obaasizwaan3s - 3' ind gh
Listen

baasizwaad3s - 3' conj gh
Listen

bayaasizwaad3s - 3' ch-conj gh
Listen

baasiz2s - 3 imp gh
Listen

Ogii-onzaami-baasizwaan iniwen asiniin aabaji'aad 'i madoodood.

He over-heated and cracked the rocks he used in his sweatlodge.
es
Listen

baasiz /baasizw-/: /baas-/
cracked, shattered
; /-izw/
act on h/ or it (animate) by heat