Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

baakwaanaatig na

sumac

[
smooth sumac; staghorn sumac
Rhus glabra; Rhus hirta
]baakwaanaatig sg; baakwaanaatigoog pl; Stem: /baakwaanaatigw-/