Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aatawe'igewidaabaan na

[BL]

a fire truckaatawe'igewidaabaan sg; aatawe'igewidaabaanag pl; aatawe'igewidaabaaning loc; Stem: /aatawe'igewidaabaan-/

aatawe'igewidaabaan /aatawe'igewidaabaan-/: /aatawe'ige-/ stem of aatawe'ige vai [N] ; /-idaabaan/
vehicle, sled